Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2015

emma777
7184 5ce8
Reposted fromryfik ryfik viagameofthrones gameofthrones

November 11 2014

emma777
0463 cd3f
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viaecrivain ecrivain
emma777
0114 e108 500
emma777
Opony... || PiktoGrafiki
Reposted fromrickymp rickymp via000monnnn066 000monnnn066
emma777
7361 4192
Reposted fromseko seko viaecrivain ecrivain
emma777
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaecrivain ecrivain
emma777
Reposted fromsplendiid splendiid via000monnnn066 000monnnn066
emma777
5601 0b3e 500
emma777
emma777
Zgodnie z moją obserwacją, człowiek ma w sobie tyle tęsknoty, że w każdej chwili może się zakochać. I to jest domniemanie miłości.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromMissMurder MissMurder viaecrivain ecrivain
emma777
6824 c1a6
Reposted fromrol rol via000monnnn066 000monnnn066
emma777
6929 bd3d 500
Reposted fromGalomtala Galomtala viaecrivain ecrivain
emma777
1572 c615

dukeofbookingham:

annamariajung:

"Hagrid’s Home for Magical Creatures" by Anna-Maria Jung

Can this be the new Neopets?

Reposted frompannakojot pannakojot viaecrivain ecrivain
emma777
Świat jest komedią dla tych którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują.
— Horacy Walpole
Reposted frommisza misza viaecrivain ecrivain
emma777
3480 0c8f
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaecrivain ecrivain
emma777
Są ludzie, których zdemoralizować może nawet literatura dziecięca, którzy z rozkoszą odszukują pikantne powiedzonka w psałterzu i przypowieściach Salomonowych, ale są też i tacy, którzy im głębiej poznają życiowe błoto, tym stają się czystsi.
— Antoni Czechow
emma777
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromcudoku cudoku viaecrivain ecrivain
emma777
emma777
Nie zawsze możemy być takimi, jakimi chcemy.
— Julianna Baggott: "Nowa Ziemia"
Reposted frompensieve pensieve via000monnnn066 000monnnn066
emma777
7393 654b
Reposted fromasiiieek asiiieek via000monnnn066 000monnnn066
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl